JAWATAN KOSONG DUNIA AKHIRAT

JAWATAN KOSONG DUNIA AKHIRAT
Klik Kanan & Save Serta Besarkan Untuk Lebih Jelas

Monday, September 12, 2011

Kisah benar peningkatan Cukai 6 peratus Pra-bayar

Pada 15 Oktober 2010 kerajaan Malaysia telah mengumumkan bahawa:

1. Pendahuluan

YB. Menteri Kewangan melalui pembentangan Bajet 2011 di Dewan Rakyat pada 15 Oktober 2010 telah mengumumkan mengenai cadangan:

(i) menaikkan kadar cukai perkhidmatan daripada 5% kepada 6% ke atas.
semua perkhidmatan bercukai kecuali kad kredit dan kad caj.

(ii) mengenakan cukai perkhidmatan ke atas perkhidmatan Penyiaran.
Televisyen Berbayar.

Kedua-duanya akan berkuatkuasa mulai 1 Januari 2011.

2. Peruntukan Undang-Undang

2.2 Pengenaan cukai perkhidmatan ke atas perkhidmatan penyiaran televisyen berbayar.

Jadual Kedua kepada Peraturan-Peraturan Cukai Perkhidmatan 1975.
[P.U.(A)52/1975] telah dipinda dalam Kumpulan G, butiran (b) dalam.
ruang “perkhidmatan yang kena dibayar cukai” seperti berikut:

“(b) Penyediaan –.

(i) perkhidmatan telekomunikasi dalam bentuk telefon, faksimili, telemail, alat keloi, telefon selular, teleks, perkhidmatan lebar jalur atau perkhidmatan nilai ditambah; dan.

(ii) perkhidmatan penyiaran televisyen berbayar”.

Pindaan di atas dibuat melalui Peraturan-Peraturan Cukai Perkhidmatan (Pindaan) 2010 [P.U.(A) 412/2010].

3. Pelaksanaan3.1 Kenaikan kadar cukai perkhidmatan dari 5% kepada 6%.

Dengan pindaan kepada Perintah Cukai Perkhidmatan (Kadar Cukai) 2009 seperti di perenggan 2.1 di atas, bermakna semua perkhidmatan bercukai sebagaimana disenaraikan dalam Jadual Kedua, PeraturanPeraturan Cukai Perkhidmatan 1975 adalah tertakluk kepada cukai perkhidmatan pada kadar 6% berkuatkuasa mulai 1.1.2011 kecuali perkhidmatan kad kredit dan kad caj.

Maksudnya, peningkatan prabayar tetap akan berlaku selepas PRU-13 sebab, kerajaan kian tiada wang untuk membayar segala hutang-hutangnya. Maka, undilah BN agar rakyat terus sengsara. ha ha ha ha ha aha ha aha ha ha ha ha ha.

Harus diingat, Pentadbiran Najib melalui Rais Yatim yang berbincang dengan syarikat telekomunikasi memberitahu bahawa peningkatan enam peratus itu bukan tidak jadi tetapi DITANGGUHKAN BUAT SEMENTARA (Sehingga PRU-13).

Manakala peningkatan cukai enam peratus bagi pembelian sim prabayar tetap berlaku bermula 15 September ini.

Celcom = Got X got it all tax

Digi = Sentiasa brsamamu tax

Maxis = Tax Unlimited

No comments: